SRIS

Paslaugos

Gauti išrašą

Suteikiama galimybė gauti išrašą apie jums priklausančioje teritorijoje esančias saugomas rūšis.

Teikti duomenis

Suteikiama galimybė teikti duomenis apie naujas saugomas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų radavietes.

Gauti prieigą

Suteikiama galimybė peržiūrėti saugomas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų radavietes žemėlapyje.