SRIS

Saugomų rūšių informacinė sistema

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia duomenis apie Lietuvos Respublikoje saugomas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų radavietes.

Paslaugos

Naudotojas gali teikti prašymus prieigos prašymui, tuomet jam suteikiama teisė matyti tikslias radaviečių koordinates, teikti duomenis apie naujas saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietes, atskirais atvejais naudotojui gali būti suteikiama teisė tikrinti kitų naudotojų pateiktos informacijos korektiškumą. Duomenys gali būti teikiami interaktyviame žemėlapyje arba galima atsisiųsti konkrečios saugomos rūšies išrašą. 

Gauti išrašą

Suteikiama galimybė gauti išrašą apie jums priklausančioje teritorijoje esančias saugomas rūšis.

Teikti duomenis

Suteikiama galimybė teikti duomenis apie naujas saugomas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų radavietes.

Gauti prieigą

Suteikiama galimybė peržiūrėti saugomas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų radavietes žemėlapyje.

Saugomos rūšys

Į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktų rūšių skaičius
0
Gyvūnų rūšių skaičius Lietuvos raudonojoje knygoje
0
Grybų rūšių skaičius
Lietuvos raudonojoje knygoje
0
Augalų rūšių skaičius Lietuvos raudonojoje knygoje
0
Lietuvoje griežtai saugomų rūšių skaičius
0

Naujienos