SRIS

LT reglamentavimas

Teisinė rūšių apsauga yra svarbi priemonė siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, kuri yra labai svarbi planetos ekosistemų stabilumui. Teisės aktai, reglamentuojantys rūšių apsaugą, yra skirti užtikrinti, kad gyvūnai ir augalai, kurie yra kritiškai svarbūs tam tikram ekosistemų veikimui, būtų apsaugoti nuo išnykimo pavojų ir galėtų išlikti ateityje. Be to, teisinės priemonės padeda apsaugoti rūšis, kurios yra retos arba kurioms kyla pavojus dėl žmogaus veiklos, tokios kaip miškų kirtimas ar miesto plėtra.

Lietuvos teisės aktai