SRIS

Lietuvos raudonoji knyga

Nepraėjus nei 15 metų nuo 2007 m. leidimo, pagaliau, šiais 2021 metais, galime pasidžiaugti išleista naująja Lietuvos raudonąja knyga, kurią išleido LR aplinkos ministerija.

Po ilgamečio autorių kolektyvo darbo išleistas ilgai lauktas naujas Lietuvos raudonosios knygos (2021) leidimas. Pirmą kartą šalies Raudonosios knygos rūšių būklė įvertinta remiantis tarptautiniais pasaulinės raudonosios knygos (IUCN) kriterijais.

Leidinį PDF formatu galima rasti pagal šią nuorodą:

Gamtos knyga – Lietuvos Raudonoji Knyga – Gamtos knyga