SRIS

Jau veikia atnaujinta, patogesnė ir greitesnė Saugomų rūšių informacinė sistema

Atnaujinta Saugomų rūšių informacinė sistema sudaryta iš dviejų dalių – svetainės, skirtos informacijai apie saugomų rūšių naudojimo teisinį reguliavimą, būklę, joje talpinami apibendrinti paplitimo žemėlapiai pagal SRIS duomenų bazėje esančius įrašus, naujienos, renginiai ir pan. ir jų radimviečių duomenų bazės.

Saugomų rūšių informacinės sistemos naujovė – vartotojai gali teikti duomenis apie stebėtas saugomas rūšis, teikti prašymus gauti išrašams apie saugomų rūšių paplitimą jiems aktualioje teritorijoje arba gauti prieigą matyti šiuos duomenis radaviečių žemėlapyje prisijungus prie SRIS per elektroninius valdžios vartus.

Naujoji sistema veikia stabiliau ir greičiau, dizaino ir struktūros sprendimai patogesni vartotojui. SRIS duomenys yra suskirstyti į dvi kategorijas, kurios radaviečių žemėlapyje išskirtos į atskirus sluoksnius – „Radavietė“ ir „Radavietė (pavieniai stebėjimai)“.

„Radavietėmis“ vadinamos vietos, kuriose aptiktos sėslios saugomos rūšys (pvz., augalai, grybai), kiaušinio ar lervos stadijoje esantys gyvūnai ir jų jaunikliai lizduose ar olose, taip pat suaugę gyvūnai veisimosi vietoje arba jų lizdai, uoksai, olos ir pan. „Radavietėje (pavieniai stebėjimai)“ išskiriami duomenys apie judrias saugomas gyvūnų rūšis ir jų veiklos požymius, nebūtinai indikuojančius prieraišumą tam tikram taškui ar plotui.

Teisinis visų SRIS esančių saugomų rūšių duomenų statusas yra vienodas, nepriklausomai nuo to, kuriai duomenų kategorijai – „Radavietė“ ar „Radavietė (pavieniai stebėjimai)“ – jie yra priskirti.

Toks suskirstymas palengvins darbą specialistams, kurie naudojasi SRIS duomenimis kiekvieną darbo dieną, o gamtos tyrėjams padės identifikuoti vietas, kuriose pagal pasikartojančius pavienius stebėjimus verta pasidairyti tos gyvūno rūšies veisimosi vietos.

Prisijungti prie Saugomų rūšių informacinės sistemos galima senuoju adresu https://sris.am.lt arba naujuoju – https://sris.biip.lt

Atkreipiame dėmesį, kad duomenys apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes yra jautrūs, todėl prieiga prie jų yra dalinai ribojama, t .y. norint gauti duomenis, reikia pateikti prašymą, taip siekiant apsaugoti šias rūšis nuo joms nepalankaus trikdymo.

SRIS ir toliau bus papildoma naujais funkcionalumais, bus atsižvelgiama  į vartotojų pateikiamas konstruktyvias pastabas. Artimiausiu metu numatoma pridėti paiešką pagal koordinates, taip pat įvairius žemėlapius, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis. Pastebėjus neatitikimų ar turint pastabų, prašome rašyti el. adresu sris@vstt.lt.

SRIS modernizavimas yra iš ES lėšų finansuojamo projekto „Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas“ dalis. Ankstesnė, 2013 m. paleista informacinė sistema pastaruoju metu veikė nestabiliai, dažnai pasitaikydavo strigimų, kurie apsunkindavo gamtos tyrėjų ir įvairių institucijų specialistų darbą norint įvesti naujus saugomų rūšių stebėjimus arba juos peržiūrėti, gauti. Senoji SRIS taip pat buvo pasenusi technologiškai, nebuvo galimybių ją tobulinti ar atnaujinti. Dėl to buvo nuspręsta sukurti naują informacinę sistemą kaip vieną iš Biologinės įvairovės informacinės platformos komponentų, atnaujinant ją iš pagrindų.